• ŠKOLA
    V
    POHYBU


online-skola

On-line učebna

   AKTUALITY


 


Seznam pomůcek pro první ročník - školní rok 2020 / 2021  - Dokument zde 

 


 

Vydávání vysvědčení 

Vydávání vysvědčení proběhne 26.6. 2020 od 7:30 do 8:15 hod, sraz žáků v 7:30 u školy. Podrobné pokyny dostane každá třída od svého třídního učitele. Žák, který se dosud nezúčastnil žádné vzdělávací aktivity (projektový den, příprava na SŠ, výuka 1. stupeň) musí mít s sebou potvrzené a podepsané čestné prohlášení, které odevzdá třídnímu učiteli.Video - ZŠ Zátor, Den dětí 2020

videoToto zcela amatérské video je věnováno žákům 2. stupně ZŠ Zátor jejich pedagogy ke Dni dětí v době distanční výuky. Škola se po rozsáhlé havárii postupně vrací k provozuschopnému stavu díky pomoci zaměstnanců školy, ochoty občanů, složek obce Zátor a také přibývajícím příspěvkům veřejné sbírky. Zvládneme to!
  Odkaz na Transparentní účet 


Výpis z transparentního účtu  - 
Dokument zde 

 

online-skola- Seznam přijatých dětí, zápis do 1. třídy - 
Dokument zde 
- Informujeme, že do odvolání je z důvodu havárie kancelář školy mimo provoz. 

  


 

Milí rodiče,

podle pokynů MŠMT bude od 25. 5. možná osobní přítomnost žáků 1. stupně ve školách formou školních skupin. Účast žáků nebude povinná a v rámci ochrany zdraví bude i nadále pokračovat distanční výuka.

Školní skupina může mít maximálně 15 dětí. Dohled vykonává jeden pedagog z řad vychovatelů nebo asistentů pedagoga. Dohled je poskytován v čase od 7:30 do 16:00 hodin. Sociální kontakt mezi dětmi je limitován hygienickými pravidly (jeden žák v lavici, používání roušek, desinfekce, dvoumetrové odstupy, zamezení kontaktu s žáky jiné skupiny). Podpůrná opatření nejsou poskytována.

Jsme v mimořádné situaci, kdy faktor ekonomický (návrat rodičů do zaměstnání) a epidemiologický je důležitější než faktor pedagogický (kvalitní výuka včetně zdravých mezilidských interakcí). Chápeme, že pro některé z vás je existenční děti do školních skupin umístit.

Děláme všechno pro to, abychom nachystali prostory pro tuto formu vzdělávání. Bohužel z důvodu rozsáhlé vodovodní havárie není zatím možné zrealizovat výuku v hlavní budově školy, ve které probíhají rozsáhlé stavební úpravy. Prostory, které můžeme k tomuto účelu v současné době využít, jsou 2 třídy na vedlejší budově. Z toho jedna třída je vyčleněna na vzdělávání žáků 9. tříd. To znamená, že máme prostory pouze pro činnost jedné skupiny, tj. 15 dětí.

 

Obracíme se na Vás s velkou prosbou – prosím zvažte, zda je nutné, aby vaše dítě od tohoto data chodilo do školy. Myslíme si, že zdravější sociální podporu dostane dítě ve svém rodinném kruhu, ale zároveň bychom rádi poskytli možnost zařadit dítě do školní skupiny od 25. 5. pro rodiče, pro které je umístění dětí existenční. Není v našich silách nyní vyhovět všem. S postupným ukončováním oprav na hlavní budově je pravděpodobné, že možná budeme moci nabídnout zařazení do školní skupiny i dalším dětem.

Pokud zájem o umístění převýší kapacitu, budou stanovena kritéria pro přijetí dítěte do skupiny.

 

Sběr žádostí probíhá formou google dotazníku zaslaného na emailové adresy rodičů do 14.5.2020. Formulář je možno vyplnit také v tištěné podobě v kanceláři školy.

Po sběru žádostí bude následovat kriteriální výběr dětí do školní skupiny tak, aby vyrozumění o zařazení měli žadatelé do 20.5.2020. Podrobnější informace budou pro přijaté žáky zaslány po nastavení organizace.

 


Přejeme krásné dny, děkujeme za Vaši vstřícnost, pochopení, podporu, sounáležitost a ochotu, díky které jsme schopni celé toto náročné období zvládnout v této nové kvalitě.

Bc. Mgr. Barbora Sekaninová (ředitelka školy). 

 

  

  


 

 

 
Vážení občané,

v této nelehké době v boji s koronavirem nás  potkala další zkouška naší odolnosti. V naší škole došlo k velké technické havárii. Škola je vytopená, ze stropů i stěn teče voda, vše je úplně promočené. Voda tekla z půdní vestavby skrz všechna patra až do sklepa.  Dopoledne pomáhali téměř všichni zaměstnanci školy zachránit, co se dalo. Vynášely se ven lavice, židle, skříně, koberce, sundávaly se obrazy, nástěnky, mapy, kyblovala se voda, vytíralo se, všechny knihy a pomůcky ze tříd se musely nanosit do bezpečných míst. Hasičské jednotky čerpaly vodu ze sklepů. Mnoho pomůcek je totálně zničeno. Vyhazovali jsme promočené knihy, pomůcky, výzdobu a nábytek. Voda protékala skrz interaktivní tabule, dataprojektory, televize a další elektrotechniku. Některé věci se pokoušíme vysušit. Pět učeben a knihovna je poškozeno úplně. Zasažena je také půdní vestavba. Do třech učeben zateklo. Promočeny jsou chodby a sklepy. V tuto chvíli je budova školy mimo provoz, nefungují telefony, elektřina, je zastavená voda. Bude to hodně práce dát naší školu opět do provozuschopného stavu.

Děkujeme za pochopení a držte pěsti!  Zaměstnanci ZŠ a MŠ Zátor

 

Fotogalerie ZDE    

 

                                                                                                                            


 OPATŘENÍ NA ŠKOLÁCH KE KORONAVIRU


 


 

MŠ - stanovení výše úplaty v době přerušení provozu  Dokument zde 

 

- Omezení provozní doby kanceláře ZŠ a MŠ -  Dokument zde 

- Informace pro rodiče žáků, zajištění výuky - Dokument zde

- Sdělení rodičům (výuka od 16.3. 2020) - Dokument zde

- Informace MPSV   

- Doplňující informace a doporučení  

 

 


OSTATNÍ


 

Druhé kolo voleb - 24.3.2020 - Odloženo
Zápis z voleb do ŠR  

 

Základní informace o ochraně osobních údajů - pověřenec  
Základní informace o ochraně osobních údajů - zákonný zástupce

 

 


  PROJEKT MEDIACE DO ŠKOL 


 

Naše škola se stala jednou z deseti pilotních škol v ČR, které se zapojí do programu Mediace do škol. Ta je součástí projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti, který realizuje Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR.

 

Mediace je uznávaná a účinná metoda řešení konfliktů a sporů prostřednictvím komunikace. Cílem projektu je vycvičit tým mediátorů z řad pedagogů i žáků, kteří následně pomohou zmírňovat napětí ve školních kolektivech a tím budovat lepší vztahy mezi účastníky života ve škole.

 

VÍCE INFORMACÍ ZDE

 

 

 

22

UČITELŮ

228

ŽÁKŮ

21

PŘEDMĚTŮ

21

KROUŽKŮ