O NÁS

 

 

MŠ v Zátoru je v této budově zřízena již od roku 1991. V současné době má kapacitu 55 míst. Činnosti probíhají v nově zrenovovaných třídách, které jsou vybaveny moderními a kvalitními pomůckami a hračkami, které respektují vývoj dítěte a jeho zvláštnosti.

 

O bezpečnost, rozvoj a spokojenost dětí se starají čtyři učitelky, které pracují s dětmi ve dvou odděleních. Nejmladším dětem jsou dva roky, nejstaršími jsou děti předškolního věku. Ty se mohou zdokonalit nejen v běžných každodenních činnostech, ale i v kroužcích hry na flétnu, angličtině, pohybových aktivitách, logopedických cvičeních a výtvarném tvoření. Celoroční plán je tematicky zaměřen svými činnostmi na roční období a jeho specifika. ŠVP nazvaný Barevná cesta rozvíjí děti zejména v oblasti sociálních dovedností, environmentální výchovy, sebeobslužných činností a emoční vyrovnanosti. Školka poskytuje systematickou logopedickou péči i péči stomatologickou. Jídelna věnuje zvláštní péči dětem s jiným stravovacím režimem. Děti se pravidelně účastní divadelních i naučných představení. Školné činí 300kč za měsíc.

 

S budovou těsně sousedí zahrada. Ta poskytuje dětem zázemí v pěkných dnech s využitím pískoviště, bezpečných prolézaček, zahradního domku, houpaček, kol, odrážedel a koloběžek. V budoucnu se plánuje renovace zahradních prostor s novými atraktivními prvky venkovních interiérů.

 

Do budoucna počítá MŠ s rozšířením plochy v okolí o dopravní hřiště, zařazením výuky jógy jako relaxačního prvku a zřízením výuky polytechnických dovedností. Právě tyto činnosti by mohly probíhat v prostorách půdy MŠ, která by se měla v dohledném časovém horizontu pro tyto účely renovovat. Nově slouží také interaktivní tabule, kterou budou využívat hlavně předškoláci a připraví se tak pro užívání těchto technologií ve výuce.

 

Těsná spolupráce se zřizovatelem a rodiči, krásné interiéry i exteriéry, nadšení pedagogičtí i správní zaměstnanci - to vše vytváří kvalitní podmínky pro rozvoj dětí v klidném a podnětném prostředí.

 

Podrobnosti o akcích, ŠVP, aktualitách i fotogalerii naleznete na http://www.mszator.cz

22

UČITELŮ

228

ŽÁKŮ

21

PŘEDMĚTŮ

21

KROUŽKŮ