PŘÍSTAVBA ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ V ZÁTORURealizace tohoto projektu umožnila výrazné zkvalitnění služeb školní jídelny a nečekaný komfort. Nezanedbatelná je také bezpečnostní stránka, kdy se nebezpečí úrazu žáků při přechodu do jídelny v jiné budově zminimalizovalo. Díky modernizaci vybavení mohla jídelna začít nabízet žákům dva druhy jídel, které splňují kritéria nejmodernějších trendů zdravé výživy, nabídky obědů využívá cca 190 žáků z 210. Velkým přínosem pro zkvalitnění služeb byla také možnost nabídky zdravých svačinek, které jsou díky dotacím obce Zátor dosažitelné pro všechny zájemce, svačinky odebírá cca 140 žáků z 210. Kromě žáků se zde stravuje také 30 zaměstnanců školy.

Jídlena umístěná v budově školy skýtá velké možnosti využití. Prostory školní jídelny jsou využívány k různým akcím, školením nebo poradám, místnost malé jídelny je využívána jako relaxační prostor pro děti MŠ.

Obci Zátor patří za realizaci tohoto projektu velký dík!

22

UČITELŮ

228

ŽÁKŮ

21

PŘEDMĚTŮ

21

KROUŽKŮ