SPORT V PŘÍHRANIČÍ

 

 

„Sport v příhraničí“ Program Interreg V-A Česká republika – Polsko Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000517

 

Cíl projektu:

jednodenní a dvoudenní výjezdy dětí do Česka a Polska. V rámci těchto setkání bude

realizována problematika z o oblasti sportu, ekologie, angličtiny a předmětů souvisejících

s regionem na obou stranách hranice.

22

UČITELŮ

228

ŽÁKŮ

21

PŘEDMĚTŮ

21

KROUŽKŮ