Základní škola a Mateřská škola Zátor
Základní škola a Mateřská škola Zátorpříspěvková organizace

O nás


Historie školy sahá do roku 1945, v současné době se komplex skládá z budovy zámečku z 19. století, nově přistavené školy, tělocvičny a jídelny. Na školu navazují moderní sportoviště, multifunkční hřiště a obnovený zámecký park. Celý tento areál působí moderně, funkčně a architektonicky vkusně i přesto, že jeho jednotlivé části vznikaly v různých časových obdobích.

Škola je spádová a dojíždí zde poměrně velká část žáků z okolních obcí. Dopravní obslužnost je vyhovující a dostatečná. Kapacita školy je 350 žáků. Výuka probíhá v moderních, světlých učebnách, všechny jsou vybaveny interaktivní tabulí. Nejen tato technická vymoženost činí výuku ve škole zajímavou, dynamickou a zábavnou.

Stravování žáků je zajištěno v moderní jídelně, nabízíme i zdravé svačinky. Této služby využívá téměř 80% dětí. Obědy je možné si vybírat ze dvou variant, umožňujeme stravování i s bezlepkovou či jinou dietou a omezením.

Pro výuku a získávání specifických dovedností a vědomostí slouží odborně vybavené učebny – dvě s počítači, ateliér, hudebna, jazyková učebna, knihovna, rekondiční centrum, cvičná kuchyně. Tyto jsou využívány nejen ve výuce, ale i k odpolední mimoškolní činnosti.

Velkou oblibu získaly tzv. projektové dny, které jsou zaměřeny na posilování vztahů ve třídách i mezi nimi a eliminování rizikových faktorů chování (MDD, Vánoční svícení, adaptační kurzy, lyžařské výcviky, výlety a exkurze).

Výuku zabezpečuje stabilní a erudovaný pedagogický sbor podle platného ŠVP. Jeho cílem je vzdělávat a vychovávat žáky v harmonickém a podnětném prostředí, s důrazem na jeho všestranný rozvoj. K dosažení tohoto cíle slouží nejen kvalitně propracovaný výchovně vzdělávací proces, ale i aktivní zapojení do soutěží, olympiád, rozvoj informačních technologií a přírodovědné gramotnosti. Dalším významným faktorem je sladěná spolupráce školy, družiny, TJ Loučka, přípravné třídy a školního parlamentu. Jedním z prostředků naplnění je i zapojení se do projektů, které umožní žákům i učitelům zajímavé a netypické podněty pro jejich rozvoj a profilaci.

  • Stage 14 – Stavebnictví a geodezie CZ.1.07/1.1.24/02.0109 Projekt, který propojuje aktivity ZŠ a SPŠ v oblasti zážitkových aktivit oborů stavebnictví a geodézie.
  • Podpora rozvoje funkčních gramotností v ZŠ Zátor CZ.1.07/1.1.07/03.0035 Obsahem je koncepce rozvoje přírodovědné, sociální a čtenářské gramotnosti v mezipředmětových vztazích.
  • Koučování do škol – od vzdělání ke sdílení CZ.1.07/1.3.44/02.0013 Předmětem tohoto projektu je zvyšování kompetencí pedagogů, vylepšování fungování škol, spolupráce s ostatními školami.
  • Ovoce do škol V souladu s harmonickým a zdravým rozvojem žáků funguje tento projekt na bázi bezplatného dodávání ovoce pro děti prvního stupně. Vytváří se tak zdravé návyky stravování a eliminuje dětská obezita.
  • Zlepšení podmínek pro vzdělávání v ZŠ Zátor CZ.1.07/1.4.00/21.0279 Nové metody a nástroje, zkvalitnění a zefektivnění výuky, podpůrné kurzy, nové metodické pomůcky a jiné mechanismy jsou obsahem projektu, který zlepší stav počátečního vzdělávání ve škole.
  • Angličtina v praxi v ZŠ CZ.1.07/1.1.00/56.1341 Ze získané částky ve výši cca 850 00Kč škola realizovala tři klíčové aktivity, které přispěly k podpoře výuky cizích jazyků – v našem případě angličtiny. Jako první z projektu byl realizován zahraniční jazykový kurz pro tři učitele cizích jazyků v Oxfordu. Druhá klíčová aktivita pak byla zaměřena již na samotné žáky. Na sklonku měsíce října se do Oxfordu vydalo 40 vybraných žáků z 8. a 9. tříd. Absolvovali zde certifikovanou výuku anglického jazyka vedenou rodilými mluvčími a také navštívili spoustu krásných a významných míst. Celý projekt pak završila v listopadu třetí aktivita – tzv. Stínování neboli Shadowing. Jednalo se o pětidenní stáž v Základní škole sv. Jozefa ve slovenském Hlohovci, které se účastnilo vedení naší školy.

Největší devizou naší školy je bezpečné, obohacující a podnětné klima, přátelské vztahy, důvěra na pracovišti, zájem o žáky, individuální přístup a spolupráce s rodiči a zřizovatelem. I proto se můžeme s nadějí a očekáváním dívat do budoucnosti a plánovat další projekty, výstavbu nové sborovny, polytechnické učebny a mnoho dalších s využitím všech možností, které poskytuje obec, stát či fondy a projekty EU.

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Počasí

dnes, čtvrtek 20. 6. 2024
slabý déšť 26 °C 16 °C
pátek 21. 6. polojasno 24/16 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 19/10 °C
neděle 23. 6. skoro jasno 22/10 °C

Logo RadAktivní škola